zondag 22 oktober 2017

Hope...


Many people are looking forward to Christmas and New Year's eve. And why not, they are supposed to be lovely evenings shared with our loved ones. But sadly enough so many people also miss a lot of people on those days. Because they are (far) away due to obligations, or not being able to get together or even more sadly because they have passed away. And when it's your first Christmas without that loved one...I can tell you that are hard and sad times.
But that doesn't mean we can't think of them, or think of all those special memories that keep them alive inside our heart.
So I made this altered bottle using the beautiful Visible Image stamps...

Veel mensen kijken al hard uit naar Kerst en Nieuwjaar. En waarom ook niet,dat zouden dagen moeten zijn die je doorbrengt met iedereen die je dierbaar zijn. Jammer genoeg zijn er ook heel veel mensen die net op die dagen iemand moeten missen. Omdat ze door verplichtingen vast zitten, omdat ze niet in staat zijn om bij elkaar te geraken of omdat ze jammer genoeg overleden zijn.  En als het jou eerste kerst is zonder die speciale dierbare...ik kan je vertellen dat dat heel hard is.
Dat neemt niet weg dat we niet aan ze denken, of alle dierbare herinneringen kunnen herleven die hen net levend houden diep in ons hart.
Met die gedachte maakte ik deze bewerkte fles met de prachtige stempels van Visible Image...


 I have laid down the stars using golden metal foil... my beloved stars are the brightest on the nights sky after all.

De sterren heb ik aangebracht in gouden metaalfolie... mijn sterren aan de hemel zijn tenslotte de meest blinkende sterren die er zijn.


 And what would we be without some hope. My hope to see them again whenever time want's me to...

En wat zouden we zijn zonder hoop. Mijn hoop dat ik hun ooit toch ergens terug zie als de tijd het mij toelaat...


I also went ahead and made a little card to go with the bottle as these words just say it all. But you can go and just sent it to share a little bit of love with someone of which you know that Christmas will be a hard time this year.

Ik maakte ook deze kaart die er perfect bij hoort door de mooie tekst.  Maar je kan deze tekst perfect maken om gewoon naar iemand te sturen die het op deze dagen moeilijk heeft.
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 Christmas memories
 Peace Love and Hope

zaterdag 21 oktober 2017

Snow is falling...

So... what about a Christmas card?  We're already over halfway of October so I really need to start thinking on getting started so today I am...
I took out some of the new Visible Image Christmas sets and made this card that looks like a plain card but from the start of the video you'll see it turned out bigger than my usual cards ^.^
Enjoy the video...

Wat denken jullie van ...een kerstkaart? We zijn al voorbij de helft van oktober dus ik moet echt beginnen nadenken over kerstkaarten maken. Geen betere dag dan vandaag om te starten toch?
Dus nam ik een de nieuwe Visible Image kerstsets en maakte deze kaart die eruit ziet er uit als een gewone kaart maar reeds van in het begin van de film kan je zien dat hij ietsjes anders uitvalt dan mijn gewone kaarten ^.^
Veel plezier met de tutorial...


If you are looking for more inspiration with the Visible Image stamps then you might want to mark these dates in your calendar. Visible Image is having some shows on the Create and Craft again ^.^

Als je graag nog meer inspiratie krijgt met de stempels van Visible Image dan kan je deze datums altijd in je agenda markeren. Wij krijgen hun niet te zien op TV maar online via deze link kan je alles volgen. Opgelet, wij lopen een uurtje voorop dus 7pm wordt voor ons hier in België en Nederland 20 uur en 9am wordt voor ons 10 uur ^.^ 

foto van Visible Image.

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:
 Go to christmas words set
 Peace Love and Hope

zondag 15 oktober 2017

Disguise...

I love bringing things together that for me personally just go hand in hand together and today's projects is no difference. So many times my brain and soul are just taking over when creating and then I lay down different tiny details that carry that little message.
There's a reason why the bister is on there, why those tiny little speckles of tiny metal foil are on there and why these beautiful Visible Image stamps were combined.
It might just seem like a big black bauble on my project, and that's perfectly ok. Creating is something you do for yourself in the first place. Now I could go and explain why this project became what it is but I don't want to. I think it's way more effective when you let people look at things without directing them in any way.
Enjoy the video...

Ik vind het zalig om dingen samen te brengen die, voor mij persoonlijk, gewoon hand in hand gaan en het projectje vandaag is geen uitzondering. Zo vaak nemen mijn hart en ziel het over als ik ga creëren waardoor er kleine details worden neergezet die een kleine boodschap met zich meedragen.
Er is een reden waarom de bister gebruikt wer, waarom er kleine plekjes metaalfolie werden aangebracht en waarom net deze stempels van Visible Image werden gecombineerd.
Misschien ziet het er wel gewoon uit als een zwarte cirkel op een project, en dat is helemaal niet erg. Creëren is iets dat je in de eerste plaats helemaal alleen voor jezelf doet. Nu zou ik natuurlijk ook alles kunnen gaan uitleggen maar dat doe ik bewust niet. Ik denk dat het beter is om iedereen zijn eigen ding te laten zien in plaats van iemand een bepaalde richting uit te sturen.
Ik hoop dat je geniet van de video...
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zondag 8 oktober 2017

He smiled...It's no secret...I love the words Helen creates for Visible Image. Even when at first sight they are not for me, it doesn't take me long to see beyond that and I discover how to make them my own.  I'm not a lipstick girl so I could easily have moved on but just look at what you get just leaving one sentence out...
And when you go even one step further and mask off one extra letter...

Het is geen geheim... ik hou van de woorden die Helen schrijft voor Visible Image. En zelfs als je op het eerste zicht zou denken dat het niet echt een stempel voor mij is, dan duurt het niet lang voor ik verder kijk en zie hoe ik ze me helemaal eigen kan maken.  Ik ben geen lippenstift type dus ik had heel makkelijk kunnen zeggen dat ik deze stempel niet zou gebruiken.  Maar als je gewoon één zin weglaat, en zelfs nog een stapje verder en nog één extra letter weghaalt bij het stempelen...Who says it's only girls that put on a smile even when they feel like crap...

Wie zegt dat het enkel vrouwen zijn die een glimlach opzetten terwijl ze zich eigenlijk echt rot voelen...


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 She smiled

 Glimmer of light

zondag 1 oktober 2017

1 stamp set, 5 Christmas labels...


So...Christmas is coming... OMG Christmas is coming!  
Somewhere a long long time ago I challenged myself to go and make one Christmas card a month. One simple plain card a month and...I made two so far ( start the blushing).
I have to be honest... I don't like the cold winters, I don't like snow, and although I do love Christmas and the family time it brings, I don't like making the Christmas cards either.  So just like any other year, I think I'll get in trouble when it comes in sending out my cards in time. Or just maybe, when I start right now, maybe I'll be able to end the year without the stress?
So I need: perseverance, a knock on my head and a kick in the but and some good stamps that make creating easy.  And guess what ^.^ I have this one set from Visible Image that got me into making 5 gift tags.
Just one set...and 5 gift tags at the end of the video ^.^

Dus...kerst komt eraan... OMG kerst komt eraan!
Helemaal in het begin van het jaar daagde ik mezelf uit om één kerstkaart te maken per maand. Eén simpel kaartje per maand en...ik maakte er dit jaar al twee ( gelukkig zien jullie me nu niet blozen ^.^)  Ik moet gewoon eerlijk zijn: ik haat de koude winters, ik hou niet van sneeuw, en ook al vind ik kerst zelf heerlijk en al helemaal omdat dat gezelligheid met de familie betekent, ik hou ook niet van kerstkaarten maken. Dus net als de andere jaren geraak ik strakjes in de problemen om mijn kaarten op tijd verstuurd te krijgen. Of als ik er nu meteen aan begin, lukt het me dan toch om aan die stress te ontsnappen?
Dus wat heb ik nodig: volharding, een tik tegen mijn hoofd en een shot onder mijn kont en een paar stempels die het gewoon makkelijk maken om kaarten te maken.  En raad eens ^.^ yep: ik heb een set van Visible Image die me meteen 5 kerst labels uit mijn vingers liet glijden. 
Eén enkele set... en 5 labels aan het einde van de video ^.^
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zondag 24 september 2017

She lights up...

Just parts...that's all I saw when making this project. Or look at it as making more out of your materials.  You already know I immediately fell for all the beautiful words in the Family definition stamps, and how I wanted to be able to use them on their own too. If you would have missed out that project and the VIDEO tutorial on how to cut up your stamps then take a look HERE)
Now when seeing the Fibres stencil... yep I was doing the same thing. Looking for parts I could isolate and use on it's own.

Deeltjes... dat was het enige wat ik zag toen ik dit project maakte. Of je kan het ook bekijken als het maximum uit je materialen halen. Ik liet jullie al weten dat ik meteen voor de mooie woorden in de Family definition stempels viel, en hoe ik ze allemaal apart wou gaan gebruiken. Mocht je die post gemist hebben dan kan je hem samen met de VIDEO HIER terugvinden.
En toen ik het Fibres stencil zag...yep ik deed net hetzelfde. Meteen aan het kijken of er delen waren die ik kon isoleren om ze op zich te gebruiken.


I've kept it white but layed down some pearlescent watercolors on my structurepaste to give it a soft finish.  A shame it wasn't that easy to catch in on my photograph.
And then I chose  some words that absolutely speak of my sister...

Ik hield mijn struktuur pasta wit maar kleurde het toch wat bij met zilveren aquarelverf om het een zachte afwerking te geven. Spijtig genoeg kreeg ik dat niet helemaal goed op de foto.
En dan koos ik een paar woorden die echt echt passen bij mijn zus...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps/stencils


 Fibers


zondag 17 september 2017

Cutting up clear stamps...

When I saw the new released Visible Image 'Family definition' stamps my head went over the top. All those beautiful words just waiting to be used on their own too. So this immediately popped in my head: would I be able to cut them up so stamping just one word became easier? Guess what... ( and I have it in video for you ^.^)

Toen ik de 'Family definition' stempels zag die Visible Image uitbracht werd ik zo enthousiast. Al die mooie woorden die ik gewoon ook helemaal op zich wou gaan stempelen. Dus sprong deze vraag meteen in mijn hoofd: zou ik ze in stukken kunnen snijden zodat stempelen van één enkel woord makkelijker werd?  Raad eens... ( en ik heb het gefilmd voor jullie ^.^) 


Not less than 6 Family definition stamps: Mother - Father - Sister - Brother- Daughter and Son
That means a lot of beautiful words to play with  now they are all cut up ^.^

Er zijn maar liefst zes familie definities: Moeder - Vader - Zus - Broer - Dochter en Zoon
Dat zijn een hele hoop mooie woorden om mee aan de slag te gaan nu ze allemaal versneden zijn ^.^

*****     *****     *****
Now in this video I didn't show how I made the background and there's a reason for that. I had this happy accident happening when I started out this project ^.^

In de video laat ik niet zien hoe ik mijn achtergrond maak en daar is een simpele verklaring voor. Dit gebeurde er toevallig toen ik begon met het maken van het originele project ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 Father definition

woensdag 13 september 2017

I think...

Sometimes you start out a project, knowing exactly what you want to create. But then.. you just go a whole other direction and end up with a complete new card or project.
Today was such a day for me. I knew exactly what I needed but then my background decided otherwise ^.^

Soms start je aan een project en weet je precies wat je gaat maken. Om daarna te merken dat je eigenlijk toch een totaal andere richting uitgaat en met een volledig nieuw project eindigt dat totaal niet op het eerste lijkt.
Bij dit project ging het precies zo. Ik wist precies wat ik wou en wat ik ging doen... tot mijn achtergrond anders besliste voor mij ^.^So had to go and start out all over again for my original card I had in mind. I'm sharing that one this Sunday so keep an eye out ^.^

Dus dan ook maar opnieuw beginnen voor het kaartje dat ik origineel in gedachten had. Dat laat ik jullie zondag zien dus hou het blog en mijn youtube kanaal in de gaten ^.^


zondag 10 september 2017

Music...Music...it's a powerful thing. At least it is for me. It can lift me up in a second, but put me down with my two feet back to the ground in less than a second. It can kick my behind in gear or make me stand still and remember...

Muziek, het is een krachtig medium. Tenminste in elk geval voor mij. Het maakt me blij in een seconde maar kan me nog veel sneller terug met mijn twee voeten in de realiteit zetten. Het geeft me een schop onder mijn achterste om aan het werk te gaan, of laat me net stilstaan en herinneren...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


woensdag 6 september 2017

Over 500 youtube subscribers...

I'm smiling, and that's all because of you beautiful people out there. It wasn't long ago when I saw that my amount of Youtube subscribers was getting close to 500 subscribers. 500... I never dreamed of that amount when starting up my Youtube channel. I was even surprised to reach those first 100 so quickly.
But when looking today I saw I already have 528 subscribers... and yes that makes me smile. So I just had to go and make a little tag to say how much I appreciate all of you...

Ik sta te lachen en dat is allemaal te danken aan jullie lieve mensen. Het was niet zo lang geleden toen ik zag dat ik dichtbij het magische getal van 500 youtube volgers kwam. 500...ik had nooit gedacht dat dat zou gebeuren. Ik was al super blij toen ik die eerste 100 volgers zo snel bereikte.
Toen ik vandaag even keek zag ik zelfs dat ik al aan 528 volgers zit... en natuurlijk zet dat een grote glimlach op mijn gezicht ^.^
Dus wou ik een tag maken om te laten weten hoezeer ik jullie allemaal apprecieer...Lot's of love
from me to you.


zondag 3 september 2017

Breathe...

Sometimes when you see something there immediately pops an idea into your head and you can't wait to go ahead and give in to that idea. So I was very happy when the stencils from Visible Image arrived here at home. Yes you are reading it right: stencils from Visible Image ^.^
And of course I filmed my first play with the stencils ...

Soms zie je iets en meteen gaat er een klik om in je hoofd, krijg je een idee, en kan je niet wachten om dat idee uit te werken. Ik was dan ook heel blij toen de nieuwe stencils van Visible Image hier aankwamen. En ja, je leest het goed, Visible Image bracht ook stencils uit ^.^
Mijn eerste projectje met de stencils heb ik ook maar meteen gefilmd...

VIDEO

That tiny spot in between the strobes is just perfect to put tiny elements in and get them in the spotlight. Keep an eye out because I still have loads of ideas for this stencil ^.^

Dat plekje tussen de stralen is perfect om een klein elementje te plaatsen en het zo in de spotlight te zetten. Jullie zien hier zonder twijfelen nog ideetjes langskomen met dit stencil ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps and stencil:
zondag 27 augustus 2017

The greatest adventure...

Sometimes I look back and see what challenges I already overcame. Some of them seemed unpossible but here I am. Still standing strong and so much wiser. Yes, some (hidden) scars too but I'm proud of some of them as they are proof of some of those challenges I have overcome. And some came out of stupid behavior like riding a bicycle that was to little, near a brick pole... That one gave a visible scar but it holds beautiful memories though ^.^
One thing's for sure, no matter how long it took, eventually I always overcome all those challenges making me the person I'm now. And it makes me curious...what challenges are still waiting?

Soms kijk ik even achterom en dan zie ik heel wat uitdagingen die ik al overwon. Sommige leken onmogelijk maar hier sta ik: sterker en wijzer. En natuurlijk zijn er (verborgen) littekens bijgekomen maar elk litteken laat alleen maar zien wat ik al allemaal overwon en maken me trots. En ik geef het toe, sommige littekens kwamen voort uit dom gedrag zoals op een veel te kleine fiets rijden in de buurt van een stenen paal... Die gaf me een zichtbaar litteken maar er hangen ook mooie herinneringen aan vast ^.^
Eén ding is zeker, het maakt niet uit hoe lang het duurde, uiteindelijk overwon ik alle uitdagingen en werd ik de persoon die ik nu ben. En tuurlijk ben ik nieuwsgierig welke uitdagingen er nog aan komen...


If only we had a crystal ball...
Mochten we een glazen bol hebben...

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

Destination unknown

zondag 20 augustus 2017

Lost chances...

When you look back...are there things you would have done differently? I know I would, who doesn't in the end. And of course we regret some of the things we have or haven't done. So once in awhile it's good to remember yourself that in the end...

Als je even achterom kijkt... zijn er dan dingen die je anders zou gedaan hebben? Ik in elk geval wel, wie zou dat niet doen als hij de kans zou krijgen. En daar zit soms wel wat spijt bij om de dingen die we wel of net niet hebben gedaan. Dus af en toe is het wel goed om er jezelf aan te herinneren dat op het eind...


Nothing you can do now to turn back the clock and change it so no reason to keep thinking of it I suppose. Only learn from it to never put yourself in that position again and just take every chance you get no matter what.

Je kan er niets meer aan doen. Wat geweest is, is voorbij en dat kan je niet meer veranderen. Dus er te lang bij blijven stilstaan heeft geen zin vermoed ik. Maar de herinnering eraan kan je enkel leren om jezelf nooit meer in die positie te zetten en je ertoe brengen dat je net elke kans grijpt die je krijgt.Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zondag 13 augustus 2017

If I could...

That weather... you would almost think it's fall. You might think that's why I took out the stamps I did but that's not entirely true. I just thought it was time I took out some stamps I hadn't used in a long time and I really wanted to a lot of the times ^.^
Now what to create...how about a trio of ATC's?

Eerlijk, als je naar het weer kijkt denk je soms toch dat het al herfst is? En misschien denken jullie dat daar de reden ligt waarom ik deze stempels uithaalde maar dat klopt niet helemaal. Ik dacht dat het eens dringend tijd werd dat ik de stempels nam die ik al zo lang wou gebruiken ^.^
En dan...wat maken? Ik ging dan maar voor een trio van ATC's...


I first colored a piece of paper the size of 3 ATC's and stamped on it. Then I glued down my spider web die cut. When you cut up the paper into 3 ATC's you have patterns that run from one ATC onto the other.

Ik kleurde eerst een stuk papier dat de maat heeft van 3 ATC's en bestempelde het. Daarna kleefde ik er mijn uitgestanste spinnenweb op. Als je nu het papier tot 3 ATC's snijdt heb je patronen die doorlopen van de ene ATC naar de andere.

 What stamps are calling out your name for a long time and why aren't you giving in ^.^
Met welke stempels wil jij al heel lang iets maken...en waarom zou je dat niet gewoon doen ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...