zondag 13 augustus 2017

If I could...

That weather... you would almost think it's fall. You might think that's why I took out the stamps I did but that's not entirely true. I just thought it was time I took out some stamps I hadn't used in a long time and I really wanted to a lot of the times ^.^
Now what to create...how about a trio of ATC's?

Eerlijk, als je naar het weer kijkt denk je soms toch dat het al herfst is? En misschien denken jullie dat daar de reden ligt waarom ik deze stempels uithaalde maar dat klopt niet helemaal. Ik dacht dat het eens dringend tijd werd dat ik de stempels nam die ik al zo lang wou gebruiken ^.^
En dan...wat maken? Ik ging dan maar voor een trio van ATC's...


I first colored a piece of paper the size of 3 ATC's and stamped on it. Then I glued down my spider web die cut. When you cut up the paper into 3 ATC's you have patterns that run from one ATC onto the other.

Ik kleurde eerst een stuk papier dat de maat heeft van 3 ATC's en bestempelde het. Daarna kleefde ik er mijn uitgestanste spinnenweb op. Als je nu het papier tot 3 ATC's snijdt heb je patronen die doorlopen van de ene ATC naar de andere.

 What stamps are calling out your name for a long time and why aren't you giving in ^.^
Met welke stempels wil jij al heel lang iets maken...en waarom zou je dat niet gewoon doen ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zaterdag 12 augustus 2017

Jump...

It has been a while since I shared something from my Breathe art journal. Sometimes I feel the need to create in it more than other moments.
Today I do want to share a video I made some months ago but didn't share here yet.

It's a page that has so many hidden messages what makes it one of my most meaningful pages in my journal. I hope you enjoy the video...

Het is al een hele tijd geleden dat ik nog een pagina uit mijn Breathe journal deelde. Soms heb ik meer nood om daarin te werken dan op andere momenten.
Vandaag deel ik graag een video die ik een hele tijd geleden maakte maar hier nog niet deelde. Het is een pagina dat zoveel verschillende elementen heeft met betekenis voor mij waardoor het een van de meest waardevolle pagina's is. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden...If you wonder how I got these rusted metals... just natural rust and it's as easy as can be.
Als je benieuwd bent hoe ik de geroeste metalen rondelen kreeg... gewoon natuurlijk roest en het is zo makkelijk te krijgen.To start I try to put some dents into my metal. Not very easy but I bang on it using a hammer, lay them down on some rough stones and scratch them by moving them around using my foot.
Then it's time to give them a bath... and a second one that is made of pure white vinegar. You can dilute it down to half water-half vinegar if you want to reduce the smell. When they have been in there for a couple of hours or overnight you can take them out. You'll see them turn black, other metals don't change colour, that depends on the metal.
While they are still wet throw some  regular table salt on top of them. As little or as much as you want. The more you put on, the better your metals will be "eaten" and rust.

Om te beginnen probeer ik altijd wat krassen en deuken in mijn metaal aan te brengen. Niet altijd even makkelijk maar ik sla er op met een hamer of leg ze op ruwe stenen en kras ze erover heen met mijn voet.
Dan even afwassen en daarna gaan ze in een bad met puur witte wijnazijn. Je kan het voor de helft verdunnen met wat water als je de geur wat wil dempen. Laat hen er een paar uren of tijdens de nacht in liggen voor je ze er uit haalt. Je zal zien dat sommigen verkleurd zijn, niet elk metaal reageert hetzelfde.
Nu ze nog nat zijn gooi je er gewoon tafelzout over. Je kan kiezen hoeveel zout je er op gooit. Hoe meer zout, hoe meer je metaal wordt "aangevreten" en hoe meer roest je krijgt.Give it another couple of hours or leave it overnight again. And there it is…beautiful rust. If you wipe your metals however you’ll see you can still remove a lot of the rust. So either you seal it with a varnish or you just go and repeat these two steps again. Don’t be scared, the vinegar will take away all the rust but when you give it a second batch of salt it returns. You can go and repeat these steps as much as you want until you are happy with the results. I only do these steps twice and finish off by removing some of the salt I have put down in the end. Then I lay them outside a couple of days when it’s raining.  And you’ll see how beautifully the rusting really gets.

Laat het zout er opnieuw een paar uren of een nachtje op liggen. En daar is het: prachtig roest. Als je echter over je metaal wrijft zal je zien dat het roest voor een groot deel weg kan gehaald worden. Dus je kan er voor kiezen om het nu gewoon te beschermen met een laagje vernis uit een spuitbus bijvoorbeeld of je kan de stappen gewoon even herhalen. Niet schrikken als je ziet dat je roest verdwijnt als je het in het azijnbad legt. Als je er later opnieuw zout op gooit komt het gewoon terug. Je kan deze stappen nog vaker herhalen maar ik stop na twee beurten. Daarna kies ik er echter voor om mijn metaal nog even in de regen buiten te leggen met deze geroeste metalen als gevolg. 


All that is left now is creating ^.^ If you try it out...let me know on any of my social media, I would love to see what you create.

Het enige wat je nu nog moet doen is creatief aan de slag gaan ^.^ Als je het uitprobeert, geef dan zeker eens een gil op mijn sociale media, ik zie heel graag wat jullie allemaal maken.

zondag 6 augustus 2017

Time...

Time... we all are short on that sometimes.

Tijd...iedereen heeft daar soms wel wat te kort van.


But we should never be short on time to be happy. And I know, life can be hard and sometimes break us down so hard that we don't see ourselves be happy again. That black hole just keeps pulling us down...

Maar we zouden nooit te weinig tijd mogen hebben waarin we gelukkig zijn. En ik weet heel goed dat het leven heel hard kan zijn, en je gewoon knock out tegen de grond slaat. Momenten waarop we onszelf nooit meer gelukkig zien worden en dat zwarte gat gewoon aan ons blijft trekken...


It might take some time but there's always that moment when that darkness starts to disappear, when you start seeing the beauty around you again...

Het kan veel tijd en geduld vragen maar er komt vroeg of laat een moment waarop die duisternis begint te verdwijnen, dat je ziet wat voor moois er zich rond je bevindt...


I hope all of you can say you are happy as we speak. Lot's of love from me to you.

Ik hoop dat elk van jullie op dit eigenste moment kan zeggen dat hij gelukkig is. Dikke knuffel van mij aan jou.


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


zondag 23 juli 2017

Flower power...I always have some notebooks laying around here at home but most of the time they are a little plain when you buy them. So I altered this one using my Visible Image stamps. If you want to see another one I made a while ago then TAKE A LOOK HERE
And remember the current challenge that is going on this month over at the Visible Image facebook group 'A splash of color'? Well I used a splash of watercolors to color in my flowers this time ^.^ Don't forget to join in the challenge and make a chance at winning a 40£ price to spend in the online shop ( links below)

Hier slingeren er altijd wel notitieboekjes rond in huis maar meestals als je ze koopt zijn ze nogal gewoontjes. Dus heb ik deze maar even onder handen genomen met mijn Visible Image stempels. Mocht je trouwens graag nog een andere versie zien dan kan je HIER EEN KIJKJE NEMEN.
En herinneren jullie je nog dat deze maand de uitdaging 'A splash of colour' is? Wel ik heb mijn bloemen dan maar ingekleurd met 'A splash of (water)color' ^.^  Vergeet niet om jullie projecten te tonen om kans te maken op een prijs van maar liefst 40£ om te spenderen in hun online shop ( alle links onderaan) Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps

donderdag 20 juli 2017

Lost...


Sometimes you take on an adventure but after a little while...you get lost and you have to take a good look what direction to turn.  So I made the decision to step down from the MixedUp Magazine DT. But not before sharing one last project. A project where I share the way I love to create most of my projects. Creating from my heart and put in a little message. Not always obvious for others to see but that's not necessary. Instead I love people to put in their own little message.

Soms start je een avontuur maar na een tijdje ontdek je dat je toch beter een andere richting uit gaat. Daarom heb ik besloten om uit het DT van het MixedUp Magazine te stappen. Maar dat doe ik natuurlijk niet voor ik hier nog even mijn laatste project met jullie deel. Eentje waarbij ik jullie laat zien hoe ik het liefst mijn projecten maak. Gewoon vanuit mijn gevoel werken en een kleine persoonlijke boodschap nalaten. Die is niet altijd duidelijk voor iedereen maar dat hoeft ook niet. Integendeel, het is super als iedereen er zijn eigen boodschap ik kan vinden.
You can find the whole step by step right HERE on the Mixed Up Magazine blog.

Je kan het volledige stappenplan HIER VINDEN op het Mixed Up Magazine blog.


zondag 16 juli 2017

My first bulletjournal

When I saw the Alphabetical set one of the first things I thought about was a bullet journal.  I had been reading a lot about them and wanted to try one out but for some reason I didn't. And now I saw this set... let's say I was even more convinced in giving it a try. Now I was really excited to start but I have to be honest...it's not as easy as I thought it would be. Now the stamping part is easy...

Toen ik de Alphabetical set zag van Visible Image was één van de eerste ideeën die door mijn hoofd gingen een bullet journal. Ik had er al veel over gelezen op internet en wou dat wel graag eens proberen maar om de een of andere reden was ik er nog niet helemaal voor gegaan.  En dan kwam dus deze set... laten we zeggen dat ik toch overtuigd werd om er eentje te gaan halen. Helemaal enthousiast was ik om er ook echt aan te beginnen maar ik moet toegeven... het was niet zo simpel om er aan te beginnen.  Nou tenminste, het stempel gedeelte is makkelijk...


Biggest problem is deciding how I want to divide it and what trackers I want to add. That's why my first page is all decorated but not yet fully filled in ^.^ Oh and of course I want to add some family pictures. I already know where I want those (where my butterfly logo pictures are ;-) ) now all I have to do is print them out.
Really looking forward in decorating it, no idea how the planning will go ^.^

Het grootste probleem was om te beslissen hoe ik hem precies wou indelen en welke trackers ik wou gaan toevoegen. End at is dus de reden waarom mijn eerste pagina wel al bestempeld is maar nog niet ingevuld.  Oh en natuurlijk wil ik er ook een paar familiefoto's in ( precies daar waar mijn vlinder logo's staan) maar die moet ik nog even printen.
Ik heb er zin in om hem verder aan te kleden, maar ik heb geen idee hoe het plannen gaat lukken ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps

Alphabetical

 Somewhere in time


zondag 9 juli 2017

One design five cards #3...


I needed a birthday card for a friend and this idea that I had in my mind with the new 'Somewhere in time' stamp set  was perfect for it. And after seeing the result I loved the card so much that I decided to make a new 'One design five cards' video. It had been way too long since I made one of these. So get ready because we will be inking a lot of stamps ^.^

Ik had laatst een verjaardagskaart nodig voor een vriendin en het ontwerp dat al een hele tijd in mijn hoofd spookte moest er nu toch uit. En toen ik klaar was vond ik het zo leuk geworden dat ik besloot om er een nieuwe '1 design 5 cards' video van te maken. Dat was trouwens al veel te lang geleden. Dus maak je klaar want we gaan heel wat stempels van inkt voorzien ^.^


I love this splatter as it is a perfect stamp to put something in the spotlight.  And just by changing the stamps you get cards for all different occasions ^.^  Oh and it fits just right into the challenge that is going on over at the Visible Image facebook group now too: 'A splash of colour'. I hope you come on over and play along. 
All stamps are available over at Visible Image ( links below) where they are shipped worldwide for only 3£!

De vlekkenstempel is een perfecte stempel om iets in de spotlight te plaatsen. En door de stempels te veranderen krijg je ook meteen verschillende kaarten voor verschillende gelegenheden. Oh en natuurlijk past hij ook perfect in de uitdaging die momenteel in de Visible Image facebook groep loopt: 'A splash of colour'. Kom dus zeker even langs en doe gezellig mee.
Alle stempels zijn te verkrijgen bij Visible Image en worden wereldwijd verzonden voor slechts 3£ wat neerkomt op iets meer dan 3 euro ... Veel goedkoper dus wat veel winkeliers kunnen aanbieden met de huidige posttarieven hier in België en Nederland ^.^  En je hebt ook meteen alle stempels aan je vingertoppen ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


 Sparkle in the rain
zondag 2 juli 2017

A splash of colored Visible Image...It's the start of a new month so there's a new monthly challenge over at the Visible Image facebook group. And this month's challenge is: A splash of color.
Now you all know me...my favorite color is black but just a splash of black ... I didn't want to do that so I chose to make my background black and of course I had a beautiful set of words chosen to match this challenge.

 Het is het begin van een nieuwe maand dus er is een nieuwe maandelijkse uitdaging op de Visible Image facebook groep. En deze maand is dat: ' A splash of color' of een kleurrijk accent.
Nu kennen jullie mij natuurlijk ... maar een zwarte vlek is maar een 'gewone' zwarte vlek dus koos ik zwart als achtergrondkleur. En ik koos ook een prachtige quote die perfect bij deze challenge past...


Now for my splash of color I went for... the beautiful colors on the wings of a dragonfly. I stamped the dragonfly on two layers of 300 gr. watercolor paper. Of course I used my watercolors to color him in and then I've cut it out using an exacto knife.  By using two layers of watercolor paper I created some dimension.

Voor mijn kleuraccent ging ik voor...de prachtige kleuren op de vleugels op een libelle. Ik stempelde hem op twee lagen van 300 gr. aquarel papier en kleurde ze in met mijn aquarelverf. Daarna sneed ik hem uit met een breekmes. Door twee lagen van het aquarelpapier te gebruiken zorgde ik al meteen voor een klein beetje dimensie op mijn tag.


And it was hard to catch it on photo but my wings have a subtle layers of glitter. I had an extra light on it to try and catch it here... (Click on the picture to see it better)

En het was niet zo makkelijk om op foto vast te leggen maar mijn vleugels hebben ook een heel fijn laagje glitter. Ik heb even een extra licht op mijn libelle gezet om ze wat te laten oplichten zodat ze te zien zijn... ( De foto wordt groter als je hem aanklikt waardoor de glitters beter te zien zijn )


And here it is... my splash of color. Had to add some black splashes too ^.^

En hier is mijn tag met mijn kleur accent. Ik kon er wel niet omheen om ook een paar kleine zwarte vlekken aan te brengen ^.^


We are looking forward in seeing all of your colored splashes so don't hesitate to let yourself go and come on over to the group to share your projects and color our days ^.^

We kijken er naar uit om al jullie prachtig gekleurde projecten te zien. Dus laat jullie heerlijk gaan, kom er gezellig bij in de groep en deel jullie projecten met ons en kleur onze dag ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stampszondag 25 juni 2017

Drawing faces...

Lately this question/discussion pops up among my friends and on my social media: are we artist's or just people with a hobby.
I see myself as someone with a hobby, not an artist at all. The simple reason for that is: I can't draw. My parents gave that talent to my brother ^.^ Being able to start from scratch, drawing or painting every single line themselves, writing every word and bring a text that touches my soul... that's what I call an artist. Educated or self taught doesn't matter.
I would love to be able to draw. So thankful there are stamps helping me out, and how happy I was when the 'Face it' set from Visible Image came together with the stencil. Maybe I would be able now to "make" a "drawing" of a face?  I had to give it a try...

De laatste tijd komt de volgende vraag/discussie naar boven bij mijn vrienden en ook op mijn sociale media: mag je jezelf een artiest noemen of ben je maar gewoon een hobbyist? 
Ik zie mezelf gewoon als iemand met een hobby, zeker helemaal niet als artiest. En de simpele reden daarvoor is: ik kan niet tekenen. Mijn ouders hebben dat talent aan mijn broer gegeven ^.^  Maar in staat zijn om zelf vanaf een wit blad kunnen starten en elke lijn neerzetten, elk woord zelf neerpennen tot een tekst die me raakt... dat zijn de artiesten voor mij. Maakt niet uit of ze hiervoor naar school gingen of  het zichzelf hebben aangeleerd. Hoe graag zou ik willen kunnen tekenen.
Dus ben ik gewoon heel dankbaar voor de stempels die me alvast over dat probleempje heen helpen. En toen kwam de 'Face it' stempel set van Visible Image samen met het stencil. Misschien zou ik nu wel in staat zijn om een "tekening" van een gezicht te "maken"?  Ik moest het gewoon even proberen...


And I was so happy with the outcome.  It really looks like a drawn face even though I cheated and started out with the stamps and the stencil. They made a perfect base for me and my plain grey pencils.
I will definitely will have another go at this. Anyone want to give it a try?

En ik geef het eerlijk toe, ik was zelf heel blij met dit eindresultaat na een eerste poging. Ook al speelde ik vals en gebruikte ik de stempels en het stencil. Ze gaven me een perfecte basis voor mijn gewone grijze potloden.
Dit vraagt echt om meer en dat komt er vast en zeker. Iemand zin om het ook eens te proberen?Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stampszondag 18 juni 2017

Time...

When you first see new released stamps all those ideas start spinning around in your head. Especially when seeing all these lovely words in the 'Somewhere in time' set. I'm a sucker for word...and have a soft spot for strong words.

Als je nieuwe stempels ziet die uitkomen dan gaan er altijd een heleboel ideeën in je hoofd gaan rondspoken. En al helemaal toen ik de nieuwe woorden zag in de 'Somewhere in time' set. Ik heb een zwak voor sterke woorden...


 And one of the first ideas when seeing the clock in the 'Ahead of our time' was this...trying to create a fossil look. As the shape of this clock immediately reminded me of that shape of old fossilized shells.

En één van de eerste ideetjes die in mij opkwamen toen ik de klok in de 'Ahead of our time' set zag was om een fossiel te proberen nabootsen. De vorm van de klok bracht me meteen bij oude foto's van fossiele schelpen.


To get the word time to pop up I stamped it onto paper and fussy cut them out. Another layer of texture ^.^ Remember the challenge over at Visible Image called dimension ...you can still join in to make a chance at winning the coupon off 40£ to spend in their online shop!

Om het woord time goed te laten uitkomen heb ik het eerst gestempeld en nadien heel fijn uitgesneden. Nog een extra laagje ^.^ Herinneren jullie je nog de uitdaging die loopt bij Visible Image: Dimensie. Jullie kunnen nog altijd meedoen en zo kans maken op een bon van 40£ om te spenderen in hun online shop.


The complete project was made onto a monolith so I can put this little reminder out to see every day. Now to figure out what to put on the back ^.^

Het volledige project is gemaakt op een monolith zodat het zichtbaar kan blijven staan als een kleine reminder. Nu bedenken wat ik op de achterkant ga zetten ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...